Do niezbędnych składników codziennego pożywienia zaliczane są również witaminy.

Organizm człowieka nie ma zdolności wytwarzania większości witamin ani dłuższego ich gromadzenia.
Z tego powodu witaminy muszą być dostarczane w codziennym pożywieniu w odpowiednich ilościach.

Witaminy dzielimy na rozpuszczalne w wodzie (wit. C, wszystkie wit. B) oraz w tłuszczach — A,
D, E, K. Stwierdzenie, że witaminy są rozpuszczalne w tłuszczach, oznacza, iż aby organizm mógł je wykorzystać, muszą być one dostarczone w obecności tłuszczu czy to roślinnego, czy zwierzęcego.

Witaminy …